Kayıt Sözleşmesi


                                             

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ KAYIT SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

1) Bir tarafta Özel Okul; Oruç reis mahallesi batı çevre yolu bulvarı no 108/A Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde faaliyet gösteren, Özgün zafer Özel Eğitim ve Öğretim Hiz. San. Tic.  Ltd. Şti. ye bağlı Özel Necip Fazıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ÖZEL OKUL olarak, Diğer tarafta aşağıda öğrenci bilgileri verilen öğrencinin velisi aşağıda ÖĞRENCİ VELİSİ olarak anılacaktır.  İş Bu Sözleşme/Taahhütname Özel Okul ve Öğrenci Velisi arasında gerçekleşmiştir.

Öğrenci Bilgileri

Veli/Vasisi Bilgileri

T.C. Num.

 

T.C. Num.

 

Adı

 

Adı

 

Soyadı

 

Soyadı

 

Baba Adı

 

Yakınlık Derecesi

 

Anne Adı

 

Telefon

 

Veli Adresi

 

 

 

SÖZLEŞMENİN KONUSU

2) Öğrenci velisi (Öğrenciyi Özel Okula kaydettiren ve öğrenci ile alakalı velilik yükümlülüklerini üslenen kişi) ile öğrencinin kaydolduğu Özel Necip Fazıl Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi arasında imzalanmıştır.

SÖZLEŞME SÜRESİ

3) İşbu sözleşme; 2022-2023 Eğitim Öğretim dönemini kapsar. Bir sonraki eğitim öğretim döneminde söz konusu öğrencinin nakli başka okula alınmadığı, mezun olmadığı takdir öğrenci sözleşmesi 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında kapsar. Ancak yeni dönem için özel okul öğrencinin kaydını yenilemeyerek tek taraflı sözleşmeyi fes edebilir.

SÖZLEŞME ŞARTLARI / GENEL HUSUSLAR

 1. 4.       Öğrencinin bir sonraki eğitim öğretim yılında okula devam etmek istemesi durumunda, yukarıda Ödeme Bilgileri Bölümünde Öğrenci İçin Belirlenen Öğrenim Ücreti” üzerinden artış yapılacaktır.
 2. 5.       Okulun ara sınıflarının eğitim ücreti, bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücrete (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla % 5 artış; okulda devam eden öğrencilerin ücreti ise, öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen eğitim ücretine, (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla % 5 artış yapılarak hesaplanır.
 3. 6.       Kurumumuz, bir sonraki yılın eğitim ve öğretim ücretini ve diğer (takviye kursları, yemek, servis, kıyafet, kırtasiye, yatakhane vb.) ücretleri, ocak ayından itibaren mayıs ayının sonuna kadar ilan eder. Bu ilanlarda ders yılı veya ders saati ücretiyle birlikte, peşin veya taksitli ödemeler ve diğer indirimler de belirtilir.
 4. 7.       Sosyal ve kültürel faaliyetler, gezi ve gözlem gibi diğer etkinlikler için ücretler, faaliyet öncesi belirlenir. Kurs ve faaliyetlere katılım ise veli/vasi izni doğrultusunda gerçekleşir.
 5. 8.       Kurumumuz, öğrenci veya velilerinden beceri eğitimi / staj çalışması adı altında ayrı bir ücret talep etmeyecektir.
 6. 9.       Kurumumuzun süresi içinde eğitim ve öğretim ücretini ilan etmemesi halinde, kurumumuzda bir önceki yılın sözleşmesindeki eğitim ve öğretim ücreti geçerli olacaktır.
 7. 10.    Kurumumuzun eğitim ve öğretim ücreti kurum adına açılan ve valiliğe bildirilen banka hesap numarasına yatırılarak tahsil edilir. Öğrencilerden alınan ücretler e-Okul sistemine işlenir ve velilerin bilgisine sunulur.
 8. 11.    Kurumumuz, çalışma takviminde belirtilen ders yılı sonunda ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtlarını yenilemeyebilir. Ücretini ödememekte ısrarcı olan velinin/vasinin çocuğunun kaydı, maarif müfettişleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda nakil ve yerleştirme komisyonu aracılığıyla uygun olan resmi okula veya açık liseye alınır.
 9. 12.    MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 56 ncı maddesi hükümlerince; eğitim ve öğretim yılı başlamadan kurumumuzdan ayrılanlara, öğrencinin ödeyeceği yıllık ücretin %10 dışındaki kısmı, eğitim ve öğretim yılı başladıktan sonra kurumumuzdan ayrılanlara ise öğrencinin ödeyeceği yıllık ücretin %10’u ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı öğrenci veli/vasisine iade edilir.
 10. 13.    Kurumumuz tarafından öğrencinin ücretsiz okumasının uygun bulunması veya indirim hakkı elde etmesi halinde kurumumuza ödenen ücret, eğitim ve öğretimin başladıktan sonra iki ay içinde öğrenci veli/vasisine geri ödenir.
 11. 14.    Herhangi bir şekilde kurumumuzdan ayrılan burslu öğrencilerden öğrenim gördüğü süre için kurumumuz tarafından herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
 12. 15.    Eğitim ve Öğretim Desteğinden faydalanan öğrenci ücretinin ödenmesi;

a)      Öğrencinin velisi/vasisi bu sözleşmede belirlenen eğitim ve öğretim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalan bedelini okula ödemekle yükümlüdür.

b)      Öğrencinin eğitim ve öğretim desteğinin çeşitli sebeplerden dolayı iptal edilmesi durumunda, kalan tutar öğrencinin velisi/vasisinden tahsil edilir.

 1. 16.    MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ek 2 nci maddesine göre; kurumumuzun ilan ettiği yıllık ücretin %51’i ve fazlası oranında burslu okutulan öğrencinin eğitim ve öğretim desteği Bakanlığa bildirilerek iptali istenir.
 2. 17.    Öğrencinin okula devam etmesi esastır. Devamsızlık yapan öğrencilerin velileri/vasileri, öğrencilerin mazeretlerini okula bildirir. veli/vasi tarafından söz konusu bildirimin okula yapılmaması halinde, okul idaresi gelmeyen öğrencilerin velisiyle/vasisiyle iletişim kurarak devamsız öğrenci hakkında veli/vasiye bilgi verir.

ÖZEL HUSUSLAR

 1. 18.    Tarafımın ve Öğrencimin eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında alınan ses, görüntü ve video kayıtlarının ve aynı zamanda hazırlamış olduğu eserlerin (hikâye, resim, fotoğraf, şiir, vb.) Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarca kullanılan kurumsal internet siteleri, okulumuzun internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayınlanmasına izin veriyorum.
 2. 19.    Okulumuzda derece yapan öğrencilerin reklamlarını, okulumuz bedelsiz yapma hakkına sahiptir.
 3. 20.    Bu kayıt zarfında veli tarafından belirtilen iletişim bilgileri her türlü tanıtım, kampanya, duyuru bilgilendirme için sms’lerin yanı sıra telefon, çağrı merkezi, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler ve elektronik posta vasıtalarında kullanılmasına onay veriyorum.
 4. 21.    Öğrenci sınıf şubesi rehberli servisi tarafından uygun görülen sınıfta sınıf öğretmeninin uygun gördüğü okul sırasında eğitim öğretime devam eder. Öğrencinin öğlen arası okul bahçesi dışına çıkması yasaktır.
 5. 22.    Öğrenci, ilk dersin başlamasıyla cep telefonunu ders öğretmenine teslim eder, son dersin çıkışında ders öğretmeninden teslim alır. Telefon kutusuna bırakılan telefonlarda oluşabilecek herhangi bir arızadan okul idaresi veya öğretmenler sorumlu değildir. Öğrenci telefonunu korumak için ek kılıf vb. malzeme kullanabilir.
 6. 23.    MEB’nın izni ile eğitimin uzaktan yapılması durumunda yapılan eğitim yüz yüze yapılmış sayılır. Eğitim öğretim ücretinde bir değişiklik olmaz.
 7. 24.    Öğrenci kılık kıyafet kurallarına uyarak okul formasıyla eğitim ve öğretime katılabilir. Sakal, abartılı uzun saç, boyalı saç, takı, dövme, makyaj vb. unsurlarla okula alınmaz.
 8. 25.    Özgün Zafer Özel Eğitim ve Öğretim Hiz. San. Tic. Ltd. bünyesindeki Özel Necip Fazıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden öğrencimin aldığı eğitim öğretim karşılığında aşağıda belirtilen tutarı ödeyeceğimi taahhüt ve beyan ederim.
 9. 26.    İş bu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatların yapılabilmesi için veli/vasi tarafından yukarıda belirtilen adresin yasal ikametgâh adresi olduğu ve adres değişikliği durumunda 15 gün içerisinde yazılı olarak okula bildirilmediği takdirde bu adrese yapılacak tebligat geçerli olacaktır. Öğrenci kayıt sözleşmesinin tüm hükümleri veli/vasi tarafından eksiksiz olarak okunmuş, anlaşılmış ve herhangi bir tereddüt olmaksızın tamamen hür irade ve arzu ile kesin olarak kabul edilmiştir. 

ÖZEL OKUL ÖDEME PLANI

 

Teşvik Tutarı

>>>>>>>>>>>>> 

Yazıyla

#MEB’nın İlan Ettiği Ücret#

Velinin Ödeyeceği Ödeme Tutarı

 

Yazıyla

 

Velinin Ödeyeceği Ödeme Planı

Taksit

Ödeme Tarihi

Ödenecek Tutar

Taksit

Ödeme Tarihi

Ödenecek Tutar

Peşinat

 

 

7.Taksit

 

 

1.Taksit

 

 

8.Taksit

 

 

2.Taksit

 

 

9.Taksit

 

 

3.Taksit

 

 

10.Taksit

 

 

4.Taksit

 

 

11.Taksit

 

 

5.Taksit

 

 

12.Taksit

 

 

6.Taksit

 

 

 

 

 

 

İş bu sözleşme arkalı önlü yazılı tek sayfada yer alan 26 maddeden ibaret olup; sözleşmede bulunan ödeme planındaki ücreti ödeme tarihlerde özel öğretim kurumları kanunu kapsamında okulun banka hesabına gününde ödemeyi taahhüt ve beyan ederim.

 

 

 

 

                Öğrenci velisi/Vasisi      


                                                                                                         Kurumun 

                    Adı Soyadı İmzası                                                                                              (Kaşe, Mühür ve Yetkili imza)    

Takvim
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.758032.8893
Euro35.021935.1622